Site Overlay

Driver máy in Canon MAXIFY MB2120

Máy in lần đầu tiên kết nối với máy tính cần được cài đặt Driver. Máy in MAXIFY MB2120 cung cấp năng suất trang cao, tốc độ in nhanh, Màn hình LCD 2,5

Download Driver máy in Canon MAXIFY MB2120

  • OS: Windows
  • MB2100 series Full Driver & Software Package
  • MB2100 series MP Drivers Ver.1.02
  • Dung lượng: 94.1MB

Hướng dẫn cài đặt

  • Ngắt kết nối cáp USB kết nối thiết bị và máy tính trước khi cài đặt driver.
  • Kết nối cáp USB sau khi cài đặt trình điều khiển.
  • Nhấp đúp vào tệp để giải nén chúng. Một thư mục mới sẽ được tạo trong cùng một thư mục. Thư mục mới sẽ có cùng tên với tệp nén.
  • Nhấp đúp vào tệp Setup.exe đã giải nén để bắt đầu cài đặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *