Site Overlay

Driver Laptop Asus VivoBook X509UA

Laptop Asus VivoBook X509UA sau khi cài đặt hệ điều hành cần cài đặt driver trước khi sử dụng, nếu thiết bị không tự động update thì bạn có thể tải về thủ công theo hướng dẫn dưới đây.

Download Driver Laptop Asus VivoBook X509UA Windows 10 64 bit

Tải bộ driver Laptop Asus VivoBook X509UA đầy đủ bao gồm:

  • Wireless LAN Driver Version V21.10.0.3096
  • VGA Driver Version V25.20.100.6519.01
  • Touchpad Driver
  • Camera Version V10.0.17763.20093
  • Chipset Driver Version V10.1.5.2
  • Card Reader Driver
  • Bluetooth Driver
  • Audio Driver Version V6.0.8694.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *