Site Overlay

Công cụ Format USB của HP

Tiện ích này cho phép bạn định dạng (format) các ổ flash USB ở định dạng FAT, FAT32 và HTFS. Điều quan trọng cần lưu ý là tiện ích này sẽ chỉ hoạt động với các ổ đĩa flash được kết nối USB, không phải ổ đĩa trong. Nó tương thích với tất cả các nhãn hiệu ổ đĩa bút, không chỉ HP.

Download HP USB Disk Storage Format Tool

  • Phiên bản: 2.2.3
  • Dung lượng: 96KB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *