Site Overlay

Cập nhật rom Samsung Galaxy J7 Pro / SM-J730G

Cập nhật phiên bản Android mới cho Samsung Galaxy J7 Pro SM-J730G. Bạn có thể cập nhật trực tiếp trên smartphone thông qua giao thức OTA, bằng cách vào Cài đặt -> Cập nhật phần mềm -> Tải về bản cập nhật.

Hoặc tải rom gốc cho Galaxy J7 Pro, cập nhật thủ công bản full qua phần mềm Odin Samsung (lưu ý mất dữ liệu). Link tải rom nhanh tốc độ cao không giới hạn.

Download rom Samsung Galaxy J7 Pro

 • Model: SM-J730G
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 9
 • Dung lượng file: 1.81 GB
 • Cập nhật: 1 tháng 5, 2021
 • Phiên bản:
  • PDA: J730GDXUDCUE2
  • CSC: J730GOLBDCUE2
  • Phone: J730GDXUDCUE2

 • Model: SM-J730G
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 9
 • Dung lượng file: 1.8 GB
 • Cập nhật: 1 tháng 3, 2021
 • Phiên bản:
  • PDA: J730GDXSDCUD2
  • CSC: J730GOLBDCUD2
  • Phone: J730GDXSDCUD2

 • Model: SM-J730G
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 9
 • Dung lượng file: 1.8 GB
 • Cập nhật: 1 tháng 2, 2021
 • Phiên bản:
  • PDA: J730GDXSDCUC1
  • CSC: J730GOLBDCUC1
  • Phone: J730GDXSDCUC1

Phiên bản trước đó

Download rom Samsung Galaxy J7 Pro

 • Model: SM-J730G
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 9
 • Dung lượng file: 1.95 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: J730GDXSCCTH1
  • CSC: J730GOLBCCTH1
  • Phone: J730GDXSCCTH1

Bản cập nhật trước đó

Hoặc tải rom gốc cho Galaxy J7 Pro, cập nhật thủ công qua phần mềm Odin Samsung (lưu ý mất dữ liệu). Link tải rom nhanh tốc độ cao không giới hạn.

Download rom Samsung Galaxy J7 Pro

 • Model: SM-J730G
 • Khu vực: Việt Nam XXV
 • Hệ điều hành: Android 9
 • Dung lượng file: 1.95 GB
 • Phiên bản:
  • PDA: J730GDXSACTD1
  • CSC: J730GOLBACTD2
  • Phone: J730GDXSACTD1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *