Site Overlay

Cập nhật rom gốc Realme Narzo 20 Pro

Download rom gốc Realme Narzo 20 Pro cập nhật với các bản vá bảo mật Android giúp tối ưu hóa hệ thống.

(Bạn cũng có thể kiểm tra cập nhật phần mềm trên Realme Narzo 20 Pro tự động bằng cách: Kết nối thiết bị với mạng Wi-Fi đang hoạt động, vào Cài đặt thiết bị -> Cập nhật hệ thống)

Download rom gốc Realme Narzo 20 Pro

  • Model: Narzo 20 Pro
  • realme UI V1.0
  • Phiên bản: RMX2151PU_11.A.53
  • Dung lượng: 3.33 GB

Hướng dẫn cập nhật rom Realme

  • Sao lưu lại dữ liệu quan trọng.
  • Chuyển rom đã tải xuống vào bộ nhớ điện thoại hoặc Thẻ SD, sau đó tắt nguồn điện thoại.
  • Bấm và giữ nút Nguồn và Giảm âm lượng, cho đến khi điện thoại của bạn vào Chế độ khôi phục.
  • Chọn ngôn ngữ
  • Cài đặt rom từ bộ nhớ điện thoại hoặc Từ thẻ SD
  • Chọn OK xác nhận cập nhật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *