Site Overlay

Cập nhật rom gốc Realme 7 Pro

Download rom gốc Realme 7 Pro cập nhật với các bản vá bảo mật Android giúp tối ưu hóa hệ thống.

(Bạn cũng có thể kiểm tra cập nhật phần mềm trên Realme 7  Pro tự động bằng cách: Kết nối thiết bị với mạng Wi-Fi đang hoạt động, vào Cài đặt thiết bị -> Cập nhật hệ thống)

Download rom gốc Realme 7 Pro

  • Model: Realme 7 Pro
  • realme UI V1.0
  • Phiên bản: RMX2170PU_11_A.15
  • Dung lượng: 3.74 GB

Hướng dẫn cập nhật rom Realme

  • Sao lưu lại dữ liệu quan trọng.
  • Chuyển rom đã tải xuống vào bộ nhớ điện thoại hoặc Thẻ SD, sau đó tắt nguồn điện thoại.
  • Bấm và giữ nút Nguồn và Giảm âm lượng, cho đến khi điện thoại của bạn vào Chế độ khôi phục.
  • Chọn ngôn ngữ
  • Cài đặt rom từ bộ nhớ điện thoại hoặc Từ thẻ SD
  • Chọn OK xác nhận cập nhật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *