Site Overlay

Cập nhật phần mềm Samsung khi bị Recovery Mode

Người dùng nên thường xuyên cập nhật các phần mềm và ứng dụng đến phiên bản mới nhất để tránh trường hợp bị lỗi. Nếu như Smartphone của bạn đã lâu không cập nhật và chẵng may bị lỗi Recovery Mode thì đây là cách khắc chục:

  • Gắn sim vào điện thoại.
  • Trên màn hình Recovery Mode, chọn “Try Again”. Đợi đến khi màn hình đen xuất hiện.
  • Dùng một điện thoại khác gọi vào điện thoại bị lỗi. Nhấn chấp nhận cuộc gọi.
  • Kéo thanh thông báo từ trên xuống. Chọn biểu tượng cài đặt.
  • Nhập mật mã mở khóa màn hình.
  • Trong mục Cài đặt, chọn “Cập nhật phần mềm“. Chọn “Tải về và cài đặt“. Chọn “Cài đặt ngay“.
  • Nâng cấp phần mềm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *