Site Overlay

Cách vào chế độ DFU trên iPhone SE

Cách buộc khởi động lại và vào chế độ DFU iPhone SE (2020)

Vào chế độ DFU trên iPhone SE

 • Bước 1: Kết nối iPhone SE với máy tính có cài itune bằng cáp Lightning to USB.
 • Bước 2: Nhấn và thả nút Tăng âm lượng.
 • Bước 3: Nhấn và thả nút Giảm âm lượng.
 • Bước 4: Nhấn và giữ nút Side trong 10 giây cho đến khi màn hình chuyển sang màu đen.
 • Bước 5: Trong khi vẫn giữ nút Side, nhấn và giữ nút Giảm âm lượng trong 5 giây và nhả nút Side trong khi tiếp tục giữ nút Giảm âm lượng trong 10 giây nữa cho đến khi iTune có thông báo

Chú ý iTune sẽ có thông báo iphone recovery mode và nếu màn hình iPhone màu đen, có nghĩa là bạn đã nhập thành công chế độ DFU.

Để thoát khỏi chế độ DFU trên iPhone SE, hãy thực hiện các thao tác sau liên tiếp:

 • Bước 1: Nhấn và thả nút Tăng âm lượng.
 • Bước 2: Nhấn và thả nút Giảm âm lượng.
 • Bước 3: Nhấn và giữ nút Side cho đến khi bạn thấy logo Apple xuất hiện trên màn hình.

Cách buộc khởi động lại iPhone SE

Nếu bạn gặp sự cố với iPhone của mình, bạn có thể cần phải khởi động lại. Để buộc khởi động lại (force restart) iPhone SE, hãy thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Nhấn và thả nút Tăng âm lượng.
 • Bước 2: Nhấn và thả nút Giảm âm lượng.
 • Bước 3: Nhấn và giữ nút Side cho đến khi thiết bị của bạn khởi động lại.

Hãy nhớ rằng mỗi lần nhấn nút sẽ xảy ra liên tiếp, lần lượt từng nút một. Trong Bước 3, sau khi nhấn và giữ nút Side trong khoảng 10 giây, iPhone SE sẽ buộc khởi động lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *