Site Overlay

Cách Hard Reset Winds A1818

Hard Reset Winds A1818 hay reset máy bằng phím cứng là xóa dữ liệu và đưa máy về chế độ nhà sản xuất. Nếu bạn không thể truy cập vào bên trong máy (Quên mật khẩu màn hìnhLỗi phần mềm…v..v) thì sẽ cần đến biện pháp đặt lại dữ liệu và cài đặt gốc.

Trong bài viết này chúng tôi xin chia sẻ cách Hard Reset trên Smartphone Winds A1818. Sau khi đặt lại sẽ mất hết dữ liệu, nếu bạn có tài khoản Google trên điện thoại, bạn cần phải đăng nhập tài khoản và mật khẩu của mình.

Các bước Hard Reset Winds A1818

  • Pin trên 30%
  • Tắt nguồn
  • Giữ cùng lúc phím Volume Up + phím Nguồn
  • Logo WINDS xuất hiện thả các phím Nguồn ra vẫn giữ Volume Up cho đến khi Chế độ Fastboot xuất hiện
  • Sử dụng nút Volume Down để chọn Recovery Mode và tiếp tục bằng cách nhấn nút Nguồn để xác nhận

Sau khi vào chế độ Recovery bạn dùng các phím Volume để di chuyển, phím Nguồn để xác nhận lần lượt chọn vào:

  • Wipe data/factory reset -> Yes
  • Wipe cache partition -> Yes
  • Cuối cùng Reboot system now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *