Site Overlay

Cách chụp và quay video màn hình trên Samsung Galaxy A71

Bạn có thể chụp màn hình hoặc quay video của bất kỳ màn hình nào trên Samsung Galaxy A71. Ảnh chụp màn hình và video sẻ được tự động lưu trong ứng dụng Bộ sưu tập.

Chụp màn hình trên Samsung Galaxy A71

Chụp ảnh màn hình khi đang dùng thiết bị rồi viết, vẽ lên đó, cắt xén hay chia sẻ màn hình đã chụp được. Bạn có thể chụp màn hình hiện tại và vùng có thể cuộn.

Dùng các cách sau để chụp ảnh màn hình:

  • Nhấn phím để chụp: Nhấn phím Cạnh (phím nguồn) và phím Giảm âm lượng cùng lúc.
  • Vuốt để chụp: Vuốt bàn tay từ trái sang phải ngang qua màn hình.

Nếu chưa bật chức năng vuốt để chụp màn hình, khởi chạy ứng dụng Cài đặt, chạm vào Tính năng nâng caoChuyển động và thao tác, rồi chạm vào công tắc Vuốt lòng bàn tay để chụp màn hình để bật.

Quay Video màn hình trên Samsung Galaxy A71

Ghi hình màn hình khi đang sử dụng thiết bị. Mở bảng thông báo, vuốt dọc xuống, rồi chạm vào (Trình ghi MH) để bật. Sau khi đếm ngược, quá trình ghi màn hình sẽ bắt đầu.

  • Để viết hoặc vẽ lên màn hình, chạm vào
  • Để ghi hình màn hình với video ghi hình bạn chồng lên, chạm vào

Khi bạn quay xong video, chạm vào . Video sẽ được lưu trong Bộ sưu tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *