Site Overlay

Cách chụp ảnh màn hình trên Sony Xperia 5

Sony Xperia 5 nổi bật với màn hình CinemaWide ™ 21: 9. Bạn có đang dùng Sony Xperia 5 cùng tìm hiểu cách chụp ảnh màn hình trên Sony Xperia 5

Chụp màn hình Sony Xperia 5

Bạn có thể chụp lại hình ảnh của bất kỳ màn hình nào trên thiết bị của mình dưới dạng ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình bạn chụp sẻ được tự động lưu trong ứng dụng Album.

Cách 1: Nhấn và giữ phím nguồn và phím giảm âm lượng cùng một lúc.

Cách 2: Nhấn và giữ phím nguồn cho đến khi menu tùy chọn mở ra.Nhấn vào chụp ảnh màn hình.

Xem ảnh chụp màn hình

Tại thời điểm chụp xong màn hình kéo thanh trạng thái xuống dưới hoặc chỉ cần nhấn đúp vào thanh đó để mở bảng Thông báo. Nhấn vào ảnh chụp màn hình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *