Site Overlay

Cách buộc khởi động lại Samsung Galaxy S20

Bình thường chúng ta có thể khởi động lại Samsung Galaxy S20 / S20+, S20 Ultra một cách dễ dàng nhưng khi thiết bị không phản hồi bạn phải buộc khởi động lại bằng phím cứng để máy thoát khỏi tình trang treo và hoạt động lại bình thường. Lúc này thiết bị sẻ tự tắt rồi bật lại và không làm mất dữ liệu.

Khởi động lại Samsung Galaxy S20

Nếu Samsung Galaxy S20 chỉ chạy chậm, không phản hồi hoặc nếu một ứng dụng trên thiết bị không hoạt động bình thường, bạn muốn khởi động lại thiết bị của mình:

  • Khi màn hình đang bật, nhấn và giữ Power sau vài giây
  • Bạn sẽ thấy ba tùy chọn trên màn hình Power off, Restart, hoặc Enable Emergency Mode.
  • Chạm vào Restart để khởi động lại

Buộc khởi động lại Samsung Galaxy S20

Nếu Galaxy S20 của bạn hoàn toàn không phản hồi khi bạn nhấn Power:

  • Nhấn và giữ nút PowerVolume Down cùng một lúc hơn 7 giây.
  • Galaxy S20 sẽ khởi động lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *