Site Overlay

Cách buộc khởi động lại Samsung Galaxy A51

Bình thường chúng ta có thể khởi động máy lại dễ dàng nhưng trường hợp khi đang chơi game hay load ứng dụng nặng làm máy bị đứng, bị treo lúc này bạn buộc khởi động lại bằng phím cứng mới giúp thiết bị thoát khỏi tình trang này. Buộc khởi động lại không làm mất dữ liệu.

Buộc khởi động lại Samsung Galaxy A51

Nếu thiết bị của bạn bị đóng băng và không phản hồi:

  • Bấm và giữ phím Nguồn và Volume Down đồng thời trong hơn 7 giây để khởi động lại.
  • Nếu không đủ Pin, hãy sạc trước 15 phút.

Reset lại thiết bị

  • Nếu các phương pháp trên không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu.
  • Sẻ mất dữ liệu bạn cần sao lưu lại tất cả các dữ liệu quan trọng được lưu trữ trong thiết bị.
  • Vào Cài đặt và nhấn Quản lý chung → Đặt lại → Đặt lại dữ liệu gốc → Đặt lại → Xóa tất cả.

Xem Hard Reset Samsung Galaxy A51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *