Site Overlay

Cách buộc khởi động lại Nokia 7.2

Bình thường chúng ta có thể khởi động lại Nokia 7.2 một cách dễ dàng nhưng khi thiết bị không phản hồi thì bạn phải buộc khởi động lại bằng phím cứng để máy thoát khỏi tình trang treo và hoạt động lại bình thường. Lúc này thiết bị sẻ tự tắt rồi bật lại và không làm mất dữ liệu.

Khởi động lại Nokia 7.2

Nếu Nokia 7.2 chỉ chạy chậm, không phản hồi hoặc nếu một ứng dụng trên thiết bị không hoạt động bình thường, bạn muốn khởi động lại thiết bị của mình:

  • Khi màn hình đang bật, nhấn và giữ Power sau vài giây
  • Bạn sẽ thấy các tùy chọn trên màn hình Power offRestart..
  • Chạm vào Restart để khởi động lại

Buộc khởi động lại Nokia 7.2

Buộc khởi động lại

Nếu nokia 7.2 của bạn hoàn toàn không phản hồi khi bạn nhấn Power:

  • Nhấn và giữ nút Power và Volume Up cùng một lúc 15 giây (hoặc đến khi máy rung lên)
  • Thiết bị sẽ khởi động lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *