Site Overlay

Bật tính năng “Back Tap” trên iOS 14

Khi iOS 14 ra mắt vào mùa thu này, một tính năng trợ năng mới có tên “Back Tap” sẽ cho phép người dùng thực hiện các hành động khác nhau của hệ thống bằng cách chỉ chạm vào phía mặt sau thiết bị.

Tính năng mới này, được gọi là Back Tap trong Cài đặt, thực hiện điều đó. Khi mặt sau của iPhone được gõ, một hành động sẽ được thực hiện. Điều này bao gồm khởi chạy nhiều hành động của hệ thống như mở trình chuyển đổi ứng dụng hoặc Trung tâm điều khiển, cũng như các tính năng trợ năng như bật kính lúp hoặc VoiceOver, thực hiện các cử chỉ và thậm chí khởi chạy Phím tắt.

Nếu bạn có thể sáng tạo, có rất nhiều điều mà Back Tap có thể làm. Ví dụ, một lần nhấn hai lần có thể bắt đầu danh sách phát trên HomePod của bạn hoặc nhấn ba lần có thể khởi chạy ứng dụng Máy ảnh.

Để bật tính năng này trên các thiết bị iOS 14 được hỗ trợ:

  • Cài đặt–> Trợ năng–> Cảm ứng–> Chạm vào mặt sau (Back Tap)
  • Chọn một hành động cho chạm hai lần cũng như nhấn ba lần, nếu bạn chọn


Trong thử nghiệm của chúng tôi, nó hoạt động với iPhone X và mới hơn, mặc dù chúng tôi có thể sẽ phải đợi cho đến khi iOS 14 được phát hành đầy đủ để biết thiết bị nào hỗ trợ tính năng cụ thể này. Đây chỉ là một trong nhiều tính năng mới được tìm thấy trong iOS 14.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *